O NAGRODZIE

LABOR MOBILISMOBILNOŚĆ PRACY

Nagroda Labor mobilis

STATUETKALABOR MOBILIS

U podstaw nagrody Labor Mobilis leży idea docenienia osób, które w sposób szczególny wyróżniły się na polu promowania oraz wspierania mobilności pracy i usług na europejskim rynku wewnętrznym.

Kandydatów do nagrody wskazują Członkowie Inicjatywy Mobilności Pracy, a wybór ten zatwierdza Kapituła Konkursowa, w której skład wchodzą dotychczasowi Laureaci oraz wybitni przedstawiciele świata polityki, nauki, administracji i biznesu.

Do tej pory nagroda Labor Mobilis przyznana została czterokrotnie. Laureatami zostali europoseł Danuta Jazłowiecka, minister Radosław Mleczko, komisarz UE László Andor oraz prof. Jozef Pacolet i Frederic De Wispelaere - badacze z Instytutu HIVA na Katolickim Uniwersytecie w Leuven.

O GALI LABOR MOBILIS

Wyjątkowe wydarzenie
w klimacie starego Krakowa

Gala Labor Mobilis 2017 odbyła się 20 listopada w Centrum Kongresowym ICE KRAKÓW na zakończenie pierwszego dnia V Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Galę otworzyła Anna Okońska-Walkowicz, Doradca Prezydenta Miasta Krakowa.

Wydarzeniu towarzyszyła unikalna oprawa artystyczna w postaci koncertu zespołu Bester Quartet z udziałem Jorgosa Skoliasa. Bester Quartet jest fenomenem na światowej scenie. Tworzą go czterej znakomici, klasycznie wykształceni instrumentaliści: Jarosław Bester na akordeonie, Oleg Dyyak na instrumentach perkusyjnych i klarnecie, Dawid Lubowicz na skrzypcach i Maciej Adamczyk na kontrabasie. Grają muzykę o szerokim przekroju stylistycznym, która jest niezwykłą, magiczną asymilacją klasyki, jazzu, brzmień etnicznych i współczesnej kameralistyki. Tworząc oryginalny, odważny artystycznie repertuar zespół nieustannie zdobywa uznanie publiczności i krytyki jako jeden z najciekawszych na świecie.

Program
2017
Lokalizacja
gali 2017
Kapituła
konkursu

Program 2017

19:30 Aperitif
20:30 Program artystyczny
22:00 Bankiet
24:00 After Party
O KONKURSIE

Uroczysta Gala wręczenia statuetki Labor Mobilis jest imprezą towarzyszącą Europejskiemu Kongresowi Mobilności Pracy, który corocznie odbywa się w Krakowie. EKMP jest największym wydarzeniem w Europie dedykowanym problematyce delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na europejskim rynku wewnętrznym. Gośćmi wydarzenia są przedstawiciele polityki, administracji publicznej i biznesu, prawnicy, praktycy oraz europejscy decydenci mający wpływ na tworzenie i interpretację polskiego i europejskiego prawa regulującego zasady delegowania pracowników za granicę.

W 2016 r. decyzją Kapituły Konkursowej nagroda nie została przyznana.

Kapituła Konkursu
LABOR MOBILIS 2017

Danuta Jazłowiecka

Laureatka nagrody Labor Mobilis 2013

Posłanka do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji, gdzie jest członkiem Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych. Zajmuje się m.in. kwestiami mobilności pracy, ochrony pracowników zatrudnionych za granicą oraz niwelowania administracyjnych obciążeń przedsiębiorstw i wspieraniem tworzenia nowych miejsc pracy. Kierowała pracami Parlamentu Europejskiego związanymi z projektem dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników. Autorka m.in. opinii ws. Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, opinii w sprawie inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Radosław Mleczko

Laureat nagrody Labor Mobilis 2014

Studiował historię sztuki, saksofon, marketing i zarządzanie, ekonomię i negocjacje kolejno na Uniwersytecie Warszawskim, w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w De Montfort University Leicester i w Georgetown University, School of Foreign Service. Laureat takich nagród jak Ernest, Sybilla i Labor Mobilis, którą otrzymał za skuteczne położenie się Rejtanem w obronie swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej i setek tysięcy polskich miejsc pracy, kiedy był wiceministrem pracy i polityki społecznej. Reprezentował Polskę podczas przygotowań i w trakcie prezydencji w UE, a także w pracach nad dyrektywą wdrożeniową o delegowaniu pracowników. Dzięki jego interwencji komisarz László Andor wydał przełomowe oświadczenie w sprawie zastępowania pracowników delegowanych. Menadżer i ogrodnik kultury, autor analiz, diagnoz i prognoz społecznych, projektant zdarzeń. Szczegóły na blogu stronamleczki.pl.

László Andor

Laureat nagrody Labor Mobilis 2015

Senior Fellow w Hertie School of Governance (Berlin) i profesor wizytujący na Uniwersytecie ULB w Brukseli. Komisarz UE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji w latach 2010-2014. Podczas swojej kadencji pracował nad tzw. dyrektywą wdrożeniową dotyczącą delegowania pracowników. Wcześniej członek zarządu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

prof. Gertruda Uścińska

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Polska prawniczka i politolog, profesor nauk społecznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Od 2016 prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Stefan Schwarz

Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy

Ekonomista, przedsiębiorca i aktywista społeczny. Współorganizator Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Wiceprezes Zarządu Polskiego Forum HR. Współtwórca Inicjatywy Mobilności Pracy, największego w Europie think tanku zajmującego się tematyką delegowania pracowników w ramach swobody przepływu usług. Inicjator skutecznej walki przeciw niekorzystnym zapisom dyrektywy wdrożeniowej 2014/67/UE. Aktywny uczestnik konsultacji społecznych. Ekspert rynku pracy.

dr Marek Benio

Sekretarz Kapituły

Prawnik, doktor nauk ekonomicznych. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego V EKMP. Członek honorowy PSUS. Adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. Autor kluczowych opinii prawnych na temat zapisów dyrektywy wdrożeniowej. Brał w tym zakresie udział w konsultacjach społecznych. Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych. Autor licznych publikacji. Promotor ponad 200 prac magisterskich i dyplomowych. Jeden z 10 najlepszych wykładowców UEK.

LAUREACI KONKURSU

Laureaci kolejnej edycji zostaną ogłoszeni na VII Europejskim Kongresie Mobilności Pracy, który odbędzie się w marcu 2020 roku.

2018

Decyzją Kapituły Konkursowej nagroda nie została przyznana.

2017

prof. Jozef Pacolet
Frederic De Wispelaere

Zespół badawczy w Instytucie HIVA
na Katolickim Uniwersytecie w Leuven

Za wytrwałość i bezstronność w badaniach nad delegowaniem pracowników, których przełomowe wyniki pozwolą faktom przezwyciężyć nieprawdziwą percepcję.

2016

Decyzją Kapituły Konkursowej nagroda nie została przyznana.

2015

László Andor

Komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych
i integracji w drugiej komisji José Barroso.

Za niedopuszczenie, aby swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej została zredukowana do jednorazowego delegowania.

2014

Radosław Mleczko

Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej
w latach 2008 do 2015

Za skuteczne położenie się Rejtanem w obronie swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej i setek tysięcy polskich miejsc pracy.

2013

Danuta Jazłowiecka

Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Za walkę o to, by Dyrektywa wdrożeniowa o pracownikach delegowanych zwiększała ochronę praw pracowniczych, ale jednocześnie nie prowadziła do nieproporcjonalnych utrudnień i biurokracji w transgranicznym świadczeniu usług.

lokalizacja i kontakt

Miejsce
Centrum Kongresowe ICE
ul. Marii Konopnickiej 17
Kraków 30-302
www.icekrakow.pl


Komitet Organizacyjny
kontakt@ekmp.pl
www.ekmp.pl / www.inicjatywa.eu

Rzecznik Prasowy
Agnieszka Porębska
agnieszka.porebska@ekmp.pl