O NAGRODZIE

LABOR MOBILISMOBILNOŚĆ PRACY

Nagroda Labor mobilis

STATUETKALABOR MOBILIS

U podstaw nagrody Labor Mobilis leży idea docenienia osób, które w sposób szczególny wyróżniły się na polu promowania oraz wspierania mobilności pracy i usług na europejskim rynku wewnętrznym.

Kandydatów do nagrody wskazują Członkowie Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy, a wybór ten zatwierdza Kapituła Konkursowa, w której skład wchodzą dotychczasowi Laureaci oraz wybitni przedstawiciele świata polityki, nauki, administracji i biznesu.

Do tej pory nagroda Labor Mobilis przyznana została pięciokrotnie. Laureatami zostali prof. Gertruda Uścińska, europoseł Danuta Jazłowiecka, minister Radosław Mleczko, komisarz UE László Andor oraz prof. Jozef Pacolet i Frederic De Wispelaere -
badacze z Instytutu HIVA na Katolickim Uniwersytecie w Leuven.

O GALI LABOR MOBILIS

Klimat starego Krakowa

Każdemu wydarzeniu towarzyszy unikalna oprawa artystyczna w postaci koncertu. Przykładem jest konfert zespołu Bester Quartet z udziałem Jorgosa Skoliasa. Bester Quartet jest fenomenem na światowej scenie. Tworzą go czterej znakomici, klasycznie wykształceni instrumentaliści: Jarosław Bester na akordeonie, Oleg Dyyak na instrumentach perkusyjnych i klarnecie, Dawid Lubowicz na skrzypcach i Maciej Adamczyk na kontrabasie. Grają muzykę o szerokim przekroju stylistycznym, która jest niezwykłą, magiczną asymilacją klasyki, jazzu, brzmień etnicznych i współczesnej kameralistyki. Tworząc oryginalny, odważny artystycznie repertuar zespół nieustannie zdobywa uznanie publiczności i krytyki jako jeden z najciekawszych na świecie.

Program
2023
Lokalizacja
gali 2023
Kapituła
konkursu

Program 2023

19:30 Aperitif
20:30 Koncert
22:00 Bankiet
24:00 After Party
O KONKURSIE

Niezwykłe wydarzenie

Uroczysta Gala wręczenia statuetki Labor Mobilis jest imprezą towarzyszącą Europejskiemu Kongresowi Mobilności Pracy, który corocznie odbywa się w Krakowie. EKMP jest największym wydarzeniem w Europie dedykowanym problematyce delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na europejskim rynku wewnętrznym.

Gośćmi wydarzenia są przedstawiciele polityki, administracji publicznej i biznesu, prawnicy, praktycy oraz europejscy decydenci mający wpływ na tworzenie i interpretację polskiego i europejskiego prawa regulującego zasady delegowania pracowników za granicę.

Laureata wyłania Kapituła Konkursu. Jej decyzja ogłaszana jest podczas uroczystej gali, która zawsze jest wyjątkowym wydarzeniem artystycznym organizowanym w klimacie starego Krakowa.

Kapituła Konkursu
LABOR MOBILIS 2023

Prof. dr. Jozef Pacolet

Laureat nagrody Labor Mobilis 2017

Prof. Dr. Jozef Pacolet (1951) jest emerytowanym profesorem z formalnymi obowiązkami w HIVA. Jest profesorem nadzwyczajnym Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, a od 1983 do września 2017 był kierownikiem katedry Polityki społeczno-gospodarczej i integracji społecznej oraz kierownikiem naukowym zespołu badawczego „Gospodarka i państwo opiekuńcze”.

Frederic De Wispelaere

Laureat nagrody Labor Mobilis 2017

Współautor największych w historii badań na temat delegowania pracowników. Pełni funkcję Senior Researcher’a w Instytucie HIVA na Uniwersytecie Katolickim w Leuven. Posiada dyplom MBA (EHSAL – Brussels) oraz w zakresie prawa korporacyjnego (Ghent University). Obecnie jest zaangażowany w badania statystyczne (Network Statistics) na temat swobodnego przepływu pracowników, zabezpieczenia społecznego, koordynacji, a także błędów i nadużyć. Sieć powstała z inicjatywy komitetu DG EMPL w Komisji Europejskiej w celu zbierania i analizy danych w powyższym zakresie. W ramach sieci jest odpowiedzialny m.in. za przygotowanie corocznego raportu nt. delegowania pracowników. Ponadto, jest autorem publikacji i raportów na temat delegowania z perspektywy państw wysyłających i przyjmujących.

László Andor

Laureat nagrody Labor Mobilis 2015

Senior Fellow w Hertie School of Governance (Berlin) i profesor wizytujący na Uniwersytecie ULB w Brukseli. Komisarz UE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji w latach 2010-2014. Podczas swojej kadencji pracował nad tzw. dyrektywą wdrożeniową dotyczącą delegowania pracowników. Wcześniej członek zarządu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Radosław Mleczko

Laureat nagrody Labor Mobilis 2014

Studiował historię sztuki, saksofon, marketing i zarządzanie, ekonomię i negocjacje kolejno na Uniwersytecie Warszawskim, w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w De Montfort University Leicester i w Georgetown University, School of Foreign Service. Laureat takich nagród jak Ernest, Sybilla i Labor Mobilis, którą otrzymał za skuteczne położenie się Rejtanem w obronie swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej i setek tysięcy polskich miejsc pracy, kiedy był wiceministrem pracy i polityki społecznej. Reprezentował Polskę podczas przygotowań i w trakcie prezydencji w UE, a także w pracach nad dyrektywą wdrożeniową o delegowaniu pracowników. Dzięki jego interwencji komisarz László Andor wydał przełomowe oświadczenie w sprawie zastępowania pracowników delegowanych. Menadżer i ogrodnik kultury, autor analiz, diagnoz i prognoz społecznych, projektant zdarzeń.

Danuta Jazłowiecka

Laureatka nagrody Labor Mobilis 2013

Posłanka do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji, gdzie jest członkiem Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych. Zajmuje się m.in. kwestiami mobilności pracy, ochrony pracowników zatrudnionych za granicą oraz niwelowania administracyjnych obciążeń przedsiębiorstw i wspieraniem tworzenia nowych miejsc pracy. Kierowała pracami Parlamentu Europejskiego związanymi z projektem dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników. Autorka m.in. opinii ws. Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, opinii w sprawie inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Stefan Schwarz

Prezes Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy

Ekonomista, przedsiębiorca i aktywista społeczny. Współorganizator Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Wiceprezes Zarządu Polskiego Forum HR. Współtwórca Inicjatywy Mobilności Pracy, największego w Europie think tanku zajmującego się tematyką delegowania pracowników w ramach swobody przepływu usług. Inicjator skutecznej walki przeciw niekorzystnym zapisom dyrektywy wdrożeniowej 2014/67/UE. Aktywny uczestnik konsultacji społecznych. Ekspert rynku pracy.

dr Marek Benio

Sekretarz Kapituły

Prawnik, doktor nauk ekonomicznych. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego V EKMP. Członek honorowy PSUS. Adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. Autor kluczowych opinii prawnych na temat zapisów dyrektywy wdrożeniowej. Brał w tym zakresie udział w konsultacjach społecznych. Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych. Autor licznych publikacji. Promotor ponad 200 prac magisterskich i dyplomowych. Jeden z 10 najlepszych wykładowców UEK.

LAUREACI KONKURSU

Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne edycje.

2023

prof. dr hab.
Gertruda Uścińska

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

za wizję i wytrwałość, dzięki której ZUS
stał się europejskim pionierem transformacji cyfrowej
w obszarze obsługi wniosków i wykrywania nieprawidłowości w delegowaniu pracowników

2017

prof. Jozef Pacolet
Frederic De Wispelaere

Zespół badawczy w Instytucie HIVA
na Katolickim Uniwersytecie w Leuven

Za wytrwałość i bezstronność w badaniach nad delegowaniem pracowników, których przełomowe wyniki pozwolą faktom przezwyciężyć nieprawdziwą percepcję.

2015

László Andor

Komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych
i integracji w drugiej komisji José Barroso.

Za niedopuszczenie, aby swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej została zredukowana do jednorazowego delegowania.

2014

Radosław Mleczko

Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej
w latach 2008 do 2015

Za skuteczne położenie się Rejtanem w obronie swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej i setek tysięcy polskich miejsc pracy.

2013

Danuta Jazłowiecka

Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Za walkę o to, by Dyrektywa wdrożeniowa o pracownikach delegowanych zwiększała ochronę praw pracowniczych, ale jednocześnie nie prowadziła do nieproporcjonalnych utrudnień i biurokracji w transgranicznym świadczeniu usług.

lokalizacja i kontakt

Miejsce
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
Marii Konopnickiej 26
Kraków 30-302
manggha.pl/


Komitet Organizacyjny
kontakt@ekmp.pl
www.ekmp.pl
www.labourinstitute.euRzecznik Prasowy
Agnieszka Porębska
agnieszka.porebska@ekmp.pl