O NAGRODZIE

LABOR MOBILISMOBILNOŚĆ PRACY

Nagroda Labor mobilis

STATUETKALABOR MOBILIS

U podstaw nagrody Labor Mobilis leży idea docenienia osób, które w sposób szczególny wyróżniły się na polu promowania oraz wspierania mobilności pracy i usług na europejskim rynku wewnętrznym.

Kandydatów do nagrody wskazują Członkowie Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy, a wybór ten zatwierdza Kapituła Konkursowa, w której skład wchodzą dotychczasowi Laureaci oraz wybitni przedstawiciele świata polityki, nauki, administracji i biznesu.

Do tej pory nagroda Labor Mobilis przyznana została czterokrotnie. Laureatami zostali europoseł Danuta Jazłowiecka, minister Radosław Mleczko, komisarz UE László Andor oraz prof. Jozef Pacolet i Frederic De Wispelaere - badacze z Instytutu HIVA na Katolickim Uniwersytecie w Leuven.

O GALI LABOR MOBILIS

Klimat starego Krakowa

Ostatnia Gala Labor Mobilis 2017 odbyła się 20 listopada w Centrum Kongresowym ICE KRAKÓW na zakończenie pierwszego dnia V Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Galę otworzyła Anna Okońska-Walkowicz, Doradca Prezydenta Miasta Krakowa.

Wydarzeniu towarzyszyła unikalna oprawa artystyczna w postaci koncertu zespołu Bester Quartet z udziałem Jorgosa Skoliasa. Bester Quartet jest fenomenem na światowej scenie. Tworzą go czterej znakomici, klasycznie wykształceni instrumentaliści: Jarosław Bester na akordeonie, Oleg Dyyak na instrumentach perkusyjnych i klarnecie, Dawid Lubowicz na skrzypcach i Maciej Adamczyk na kontrabasie. Grają muzykę o szerokim przekroju stylistycznym, która jest niezwykłą, magiczną asymilacją klasyki, jazzu, brzmień etnicznych i współczesnej kameralistyki. Tworząc oryginalny, odważny artystycznie repertuar zespół nieustannie zdobywa uznanie publiczności i krytyki jako jeden z najciekawszych na świecie.

Program
2023
Lokalizacja
gali 2023
Kapituła
konkursu

Program 2023

19:30 Aperitif
20:30 Program artystyczny
22:00 Bankiet
24:00 After Party
O KONKURSIE

Niezwykłe wydarzenie

Uroczysta Gala wręczenia statuetki Labor Mobilis jest imprezą towarzyszącą Europejskiemu Kongresowi Mobilności Pracy, który corocznie odbywa się w Krakowie. EKMP jest największym wydarzeniem w Europie dedykowanym problematyce delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na europejskim rynku wewnętrznym.

Gośćmi wydarzenia są przedstawiciele polityki, administracji publicznej i biznesu, prawnicy, praktycy oraz europejscy decydenci mający wpływ na tworzenie i interpretację polskiego i europejskiego prawa regulującego zasady delegowania pracowników za granicę.

Laureata wyłania Kapituła Konkursu. Jej decyzja ogłaszana jest podczas uroczystej gali, która zawsze jest wyjątkowym wydarzeniem artystycznym organizowanym w klimacie starego Krakowa.

Kapituła Konkursu
LABOR MOBILIS 2023

Prof. dr. Jozef Pacolet

Laureat nagrody Labor Mobilis 2017

Prof. Dr. Jozef Pacolet (1951) jest emerytowanym profesorem z formalnymi obowiązkami w HIVA. Jest profesorem nadzwyczajnym Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, a od 1983 do września 2017 był kierownikiem katedry Polityki społeczno-gospodarczej i integracji społecznej oraz kierownikiem naukowym zespołu badawczego „Gospodarka i państwo opiekuńcze”.

Frederic De Wispelaere

Laureat nagrody Labor Mobilis 2017

Współautor największych w historii badań na temat delegowania pracowników. Pełni funkcję Senior Researcher’a w Instytucie HIVA na Uniwersytecie Katolickim w Leuven. Posiada dyplom MBA (EHSAL – Brussels) oraz w zakresie prawa korporacyjnego (Ghent University). Obecnie jest zaangażowany w badania statystyczne (Network Statistics) na temat swobodnego przepływu pracowników, zabezpieczenia społecznego, koordynacji, a także błędów i nadużyć. Sieć powstała z inicjatywy komitetu DG EMPL w Komisji Europejskiej w celu zbierania i analizy danych w powyższym zakresie. W ramach sieci jest odpowiedzialny m.in. za przygotowanie corocznego raportu nt. delegowania pracowników. Ponadto, jest autorem publikacji i raportów na temat delegowania z perspektywy państw wysyłających i przyjmujących.

László Andor

Laureat nagrody Labor Mobilis 2015

Senior Fellow w Hertie School of Governance (Berlin) i profesor wizytujący na Uniwersytecie ULB w Brukseli. Komisarz UE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji w latach 2010-2014. Podczas swojej kadencji pracował nad tzw. dyrektywą wdrożeniową dotyczącą delegowania pracowników. Wcześniej członek zarządu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Radosław Mleczko

Laureat nagrody Labor Mobilis 2014

Studiował historię sztuki, saksofon, marketing i zarządzanie, ekonomię i negocjacje kolejno na Uniwersytecie Warszawskim, w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w De Montfort University Leicester i w Georgetown University, School of Foreign Service. Laureat takich nagród jak Ernest, Sybilla i Labor Mobilis, którą otrzymał za skuteczne położenie się Rejtanem w obronie swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej i setek tysięcy polskich miejsc pracy, kiedy był wiceministrem pracy i polityki społecznej. Reprezentował Polskę podczas przygotowań i w trakcie prezydencji w UE, a także w pracach nad dyrektywą wdrożeniową o delegowaniu pracowników. Dzięki jego interwencji komisarz László Andor wydał przełomowe oświadczenie w sprawie zastępowania pracowników delegowanych. Menadżer i ogrodnik kultury, autor analiz, diagnoz i prognoz społecznych, projektant zdarzeń.

Danuta Jazłowiecka

Laureatka nagrody Labor Mobilis 2013

Posłanka do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji, gdzie jest członkiem Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych. Zajmuje się m.in. kwestiami mobilności pracy, ochrony pracowników zatrudnionych za granicą oraz niwelowania administracyjnych obciążeń przedsiębiorstw i wspieraniem tworzenia nowych miejsc pracy. Kierowała pracami Parlamentu Europejskiego związanymi z projektem dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników. Autorka m.in. opinii ws. Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, opinii w sprawie inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Stefan Schwarz

Prezes Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy

Ekonomista, przedsiębiorca i aktywista społeczny. Współorganizator Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Wiceprezes Zarządu Polskiego Forum HR. Współtwórca Inicjatywy Mobilności Pracy, największego w Europie think tanku zajmującego się tematyką delegowania pracowników w ramach swobody przepływu usług. Inicjator skutecznej walki przeciw niekorzystnym zapisom dyrektywy wdrożeniowej 2014/67/UE. Aktywny uczestnik konsultacji społecznych. Ekspert rynku pracy.

dr Marek Benio

Sekretarz Kapituły

Prawnik, doktor nauk ekonomicznych. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego V EKMP. Członek honorowy PSUS. Adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. Autor kluczowych opinii prawnych na temat zapisów dyrektywy wdrożeniowej. Brał w tym zakresie udział w konsultacjach społecznych. Uczestnik wielu międzynarodowych programów badawczych. Autor licznych publikacji. Promotor ponad 200 prac magisterskich i dyplomowych. Jeden z 10 najlepszych wykładowców UEK.

LAUREACI KONKURSU

Bilety na tegoroczną Galę do nabycia na stronie www.ekmp.pl

2023

Laureat tegorocznej edycji zostanie ogłoszony podczas uroczystej Gali na zakończenie pierwszego dnia VII Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy, który odbędzie się w 24 kwietnia 2023 roku.

2017

prof. Jozef Pacolet
Frederic De Wispelaere

Zespół badawczy w Instytucie HIVA
na Katolickim Uniwersytecie w Leuven

Za wytrwałość i bezstronność w badaniach nad delegowaniem pracowników, których przełomowe wyniki pozwolą faktom przezwyciężyć nieprawdziwą percepcję.

2015

László Andor

Komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych
i integracji w drugiej komisji José Barroso.

Za niedopuszczenie, aby swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej została zredukowana do jednorazowego delegowania.

2014

Radosław Mleczko

Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej
w latach 2008 do 2015

Za skuteczne położenie się Rejtanem w obronie swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej i setek tysięcy polskich miejsc pracy.

2013

Danuta Jazłowiecka

Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Za walkę o to, by Dyrektywa wdrożeniowa o pracownikach delegowanych zwiększała ochronę praw pracowniczych, ale jednocześnie nie prowadziła do nieproporcjonalnych utrudnień i biurokracji w transgranicznym świadczeniu usług.

lokalizacja i kontakt

Miejsce
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
Marii Konopnickiej 26
Kraków 30-302
manggha.pl/


Komitet Organizacyjny
kontakt@ekmp.pl
www.ekmp.pl
www.labourinstitute.euRzecznik Prasowy
Agnieszka Porębska
agnieszka.porebska@ekmp.pl